Lịch công tác

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Tin tức hoạt động


Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ( 22-07-2016 )
Hình ảnh
      Ngày 21/7/2016, Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.         Tham dự Hội nghị có... Xem thêm...

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ( 04-07-2016 )
Hình ảnh
           Ngày 30/6/2016, Sở Tài chính đã tiến hành tổ chức lễ công bố Quyết định điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và phân công nhiệm vụ điều hành công tác cho cán... Xem thêm...

Sở Tài chính học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ( 23-06-2016 )
Hình ảnh
         Sáng ngày 21/6/2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên toàn tỉnh... Xem thêm...

Tin tức khác


Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ( 22-07-2016 )
Hình ảnh
      Ngày 21/7/2016, Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Kạn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Thìn – Chi bộ Văn phòng - Thanh tra.         Dự lễ trao... Xem thêm...

Giao Tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng Ba Bể ( 22-01-2016 )
Hình ảnh
        Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu cho UNND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức buổi lễ giao nhận tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng... Xem thêm...

Công bố Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ( 31-12-2015 )
Hình ảnh
      Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-STC ngày 07/9/2015 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và du  lịch tỉnh Bắc Kạn,... Xem thêm...

Cải cách tài chính công Tabmis


Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS ( 31-12-2013 )
Hình ảnh
Để đảm bảo sử dụng hệ thống có hiệu quả, khai thác số liệu báo cáo kế toán chính xác, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của Lãnh đạo và cung cấp cho các cơ quan liên quan ở trung... Xem thêm...

Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên Tabmis ( 26-12-2013 )
Hình ảnh
Ngày 20/12/2013, Bộ Tài chính ra văn bản số 17660/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS Theo đó, các cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước cần nghiên cứu... Xem thêm...

Bộ Tài chính Thông báo Hỗ trợ khoá sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS ( 13-12-2013 )
Hình ảnh
Để nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS được thuận lợi, Bộ Tài chính đã ra văn bản số 17038/BTc-KBNN ngày 10/12/2013 v/v Hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2013... Xem thêm...

Album ảnh sự kiện