Lịch công tác

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Tin tức hoạt động


Hội nghị Cán bộ, Công chức Sở Tài chính năm 2016 ( 02-02-2016 )
Hình ảnh
       Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai hội nghị cán bộ công chức năm 2016, trên cơ sở quyết nghị tại Hội nghị CBCC năm 2015 đã đề ra và được sự... Xem thêm...

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đôc Sở Tài chính Bắc Kạn ( 26-01-2016 )
Hình ảnh
       Chiều ngày 25/1/2016, Sở Tài chính Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính cho đồng chí Trịnh Tiến Dũng – nguyên Trưởng phòng Quản lý... Xem thêm...

Hội nghị Tập huấn triển khai dịch vụ công cấp mã số trực tuyến ( 21-01-2016 )
Hình ảnh
Ngày 18-19/1/2016, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 185/2015/TT-BTC và hướng dẫn đăng ký mã số qua dịch... Xem thêm...

Tin tức khác


Giao Tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng Ba Bể ( 22-01-2016 )
Hình ảnh
        Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu cho UNND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức buổi lễ giao nhận tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng... Xem thêm...

Công bố Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ( 31-12-2015 )
Hình ảnh
      Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-STC ngày 07/9/2015 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và du  lịch tỉnh Bắc Kạn,... Xem thêm...

Công bố Kết luận thanh tra tài chính tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn ( 29-12-2015 )
Hình ảnh
      Sáng ngày 25/12/2015, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính ngân sách tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn. Tham dự buổi công bố... Xem thêm...

Cải cách tài chính công Tabmis


Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS ( 31-12-2013 )
Hình ảnh
Để đảm bảo sử dụng hệ thống có hiệu quả, khai thác số liệu báo cáo kế toán chính xác, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của Lãnh đạo và cung cấp cho các cơ quan liên quan ở trung... Xem thêm...

Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên Tabmis ( 26-12-2013 )
Hình ảnh
Ngày 20/12/2013, Bộ Tài chính ra văn bản số 17660/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS Theo đó, các cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước cần nghiên cứu... Xem thêm...

Bộ Tài chính Thông báo Hỗ trợ khoá sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS ( 13-12-2013 )
Hình ảnh
Để nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS được thuận lợi, Bộ Tài chính đã ra văn bản số 17038/BTc-KBNN ngày 10/12/2013 v/v Hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2013... Xem thêm...

Album ảnh sự kiện