Tin tức hoạt động


Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi thường xuyên NSNN theo CV 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của BTC ( 15-04-2016 )
Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 3667/BTC-HCSN về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính... Xem thêm...

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2016/NĐ-CP và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ( 06-04-2016 )
        Ngày 06/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính... Xem thêm...

Chi Đoàn TN Sở Tài chính sôi nổi các hoạt động tháng thanh niên ( 31-03-2016 )
Hình ảnh
         Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước ra quân chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện Kế hoạch số 99-KH/ĐTN ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Đoàn CCQ... Xem thêm...

Tin tức khác


Giao Tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng Ba Bể ( 22-01-2016 )
Hình ảnh
        Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu cho UNND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức buổi lễ giao nhận tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng... Xem thêm...

Công bố Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ( 31-12-2015 )
Hình ảnh
      Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-STC ngày 07/9/2015 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và du  lịch tỉnh Bắc Kạn,... Xem thêm...

Công bố Kết luận thanh tra tài chính tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn ( 29-12-2015 )
Hình ảnh
      Sáng ngày 25/12/2015, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính ngân sách tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn. Tham dự buổi công bố... Xem thêm...

Cải cách tài chính công Tabmis


Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS ( 31-12-2013 )
Hình ảnh
Để đảm bảo sử dụng hệ thống có hiệu quả, khai thác số liệu báo cáo kế toán chính xác, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của Lãnh đạo và cung cấp cho các cơ quan liên quan ở trung... Xem thêm...

Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên Tabmis ( 26-12-2013 )
Hình ảnh
Ngày 20/12/2013, Bộ Tài chính ra văn bản số 17660/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS Theo đó, các cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước cần nghiên cứu... Xem thêm...

Bộ Tài chính Thông báo Hỗ trợ khoá sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS ( 13-12-2013 )
Hình ảnh
Để nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS được thuận lợi, Bộ Tài chính đã ra văn bản số 17038/BTc-KBNN ngày 10/12/2013 v/v Hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2013... Xem thêm...

Album ảnh sự kiện