Tin tức hoạt động


Sở Tài chính học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ( 23-06-2016 )
Hình ảnh
         Sáng ngày 21/6/2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên toàn tỉnh... Xem thêm...

Tập huấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 18-06-2016 )
Hình ảnh
       Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được sự đồng ý của UBND tỉnh, sáng ngày 08/6/2016 Sở Tài chính, Sở... Xem thêm...

Sở Tài chính triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số đơn vị QHNS ( 07-06-2016 )
Hình ảnh
  Từ ngày 01/6/2016,  Sở Tài chính triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số đơn vị có QHNS (gồm mã số QHNS của đơn vị dự toán, mã số công trình, dự án) theo Thông tư số... Xem thêm...

Tin tức khác


Giao Tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng Ba Bể ( 22-01-2016 )
Hình ảnh
        Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu cho UNND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức buổi lễ giao nhận tài sản nhà nước cho Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường rừng... Xem thêm...

Công bố Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ( 31-12-2015 )
Hình ảnh
      Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-STC ngày 07/9/2015 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và du  lịch tỉnh Bắc Kạn,... Xem thêm...

Công bố Kết luận thanh tra tài chính tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn ( 29-12-2015 )
Hình ảnh
      Sáng ngày 25/12/2015, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính ngân sách tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn. Tham dự buổi công bố... Xem thêm...

Cải cách tài chính công Tabmis


Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS ( 31-12-2013 )
Hình ảnh
Để đảm bảo sử dụng hệ thống có hiệu quả, khai thác số liệu báo cáo kế toán chính xác, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của Lãnh đạo và cung cấp cho các cơ quan liên quan ở trung... Xem thêm...

Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên Tabmis ( 26-12-2013 )
Hình ảnh
Ngày 20/12/2013, Bộ Tài chính ra văn bản số 17660/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS Theo đó, các cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước cần nghiên cứu... Xem thêm...

Bộ Tài chính Thông báo Hỗ trợ khoá sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS ( 13-12-2013 )
Hình ảnh
Để nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS được thuận lợi, Bộ Tài chính đã ra văn bản số 17038/BTc-KBNN ngày 10/12/2013 v/v Hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2013... Xem thêm...

Album ảnh sự kiện